Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3 Kortemeestraat 3

Kortemeestraat 3

Bergen Op Zoom

verkocht

Ook uw woning of bedrijfspand succesvol verkopen? Neem dan contactmet ons op

Gratis waardebepaling

Omschrijving

Winkel-/kantoorruimte met bovenwoning gelegen op gunstige locatie in het historische stadscentrum van Bergen op Zoom, zowel geschikt voor eigen gebruik als voor belegging.

Locatie:
Op een uitstekende locatie (A1) gelegen winkel-/kantoorruimte, nabij de Grote Markt in het gezellige winkelcentrum "Het Vierkantje". Dit karakteristieke pand biedt u een uitstekende uitstraling op een strategische locatie.

Indeling winkelruimte:
Sfeervolle winkel-/kantoorruimte met vaste kast en kastenwand van 41 m².
Aan de achterzijde een pantry met keukenblokje, toilet en toegang naar een kleine buitenruimte.

Indeling appartement:
De woonruimte heeft een eigen afgesloten entree en is toegankelijk via de winkelruimte welke is afgescheiden middels een stalen rolhekwerk.

Eerste verdieping:
De vaste trap geeft u toegang tot de eerste verdieping.
De verdieping beschikt over een woonkamer met open keuken voorzien van een moderne, fraai afgewerkte keuken, welke de beschikking heeft over diverse inbouwapparatuur.
Vanuit de keuken zijn het toilet en de bijkeuken, waar u tevens de opstelplaats van de wasmachine treft, bereikbaar.

Tweede verdieping:
Middels vaste trap komt u terecht op de tweede verdieping, die is ingericht als een prachtige loft/slaapkamer met toegang tot het dakterras en semi-open badruimte, welke de beschikking heeft over een inloopdouche, wastafelmeubel en design radiator.

Het appartement heeft een totale oppervlakte van circa 72 m².

Parkeren:
In de directe omgeving zijn diverse betaalde parkeermogelijkheden.

Aanvaarding:
In overleg.

Omzetbelasting:
Partijen gaan er van uit, dat de onderhavige transactie valt onder het bereik van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968 (hierna aan te duiden als “het betreffende artikel 37d”), zodat geen omzetbelasting is verschuldigd en koper ten aanzien van de omzetbelasting in de plaats treedt van verkoper. Indien en voor zover in rechte onherroepelijk komt vast te staan, dat deze transactie niet onder het betreffende artikel 37d valt of indien koper en verkoper besluiten om een onherroepelijke beslissing in rechte niet af te wachten, opteren partijen hierbij gezamenlijk niet voor een met omzetbelasting belaste levering in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel a, sub 2, Wet op de Omzetbelasting. Verkoper verklaart dat er sinds de eerste ingebruikname meer dan 10 jaar zijn verstreken en derhalve geen herzieningstermijnen meer zijn.

Algemeen:
Als Makelaar en Taxateur zijn wij verplicht om aan de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te voldoen.
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving dienen wij van verkopers en kopers een cliëntenonderzoek uit te voeren, waarvoor onderstaande stukken dienen te worden aangeleverd:
- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de tekenbevoegd (zonder foto en BSN)
- Kopie geldig identiteitsbewijs van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN)
Op de verkoop zijn in ieder geval de volgende voorwaarden van toepassing:
- Deze verkoopinformatie is van vertrouwelijke aard en dient door u als zodanig te worden behandeld
- Het object wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt (“as is, where is”), welke staat door koper wordt aanvaard. Koper wordt in de gelegenheid gesteld voor eigen rekening een bouwkundige/technische inspectie uit te laten voeren. Het is verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte materialen bevinden in het object. In de onroerende zaak kunnen echter asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen moeten speciale maatregelen worden getroffen, die staan beschreven in de milieuwet. De koper zal ten genoegen van verkoper verklaren dat hij hiermee bekend is en vrijwaart daarmee de verkoper van ieder aansprakelijkheid als er inderdaad asbest gevonden wordt.
De voorgenomen verkoop is te allen tijde onderworpen aan de goedkeuring van de directie van De Pagter Beheer II B.V..
Koper dient binnen vijf dagen na ondertekening van de koopovereenkomst een bankgarantie af te geven of een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom
Transportdatum zal in overleg worden vastgesteld.
De VIERWINDEN makelaardij respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Disclamer:
De verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om gegadigden in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto’s en alle overige gegevens zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de verkoopinformatie opgenomen foto’s en andere gegevens kunne tevens andere registergoederen omvatten dan het betrokken registergoed.
2. Indien uit de verkoopinformatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden die door de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de doorverkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen van de door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is gemachtigd om met betrekking tot het registergoed (garantie)verklaringen te vertrekken.

Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) beroepen op de juistheid of onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de meest ruime zin des woords te verrichten.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door De VIERWINDEN makelaardij en hun opdrachtgever(s) geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door de aanvaarding van de diverse vermelde condities of het uitbrengen van een al dan niet afwijkend aanbod worden de opdrachtgever(s) en De VIERWINDEN makelaardij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een koopovereenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte punten) met een aanbod overeenkomende aanvaarding door verkoper.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
winkelruimte
Bouwjaar
1800

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
50 m²

Kantoorruimte

Oppervlakte
41 m²
In units vanaf
41 m²
Verdiepingen
1

Winkelruimte

Detailhandel
Ja
Showroom
Ja
Oppervlakte
41m²
Verkoopvloer oppervlakte
36m²
Frontbreedte
632
Welstandsklasse type
A1

Buitenruimte

Ligging
Winkelgebied stadscentrum

Parkeergelegenheid

Faciliteiten
In de directe omgeving zijn diverse betaalde parkeermogelijkheden.

Plattegronden

Locatie

Meer informatie?