Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3 Beukenstraat 3

Beukenstraat 3

Heerle

verkocht

Ook uw woning of bedrijfspand succesvol verkopen? Neem dan contactmet ons op

Gratis waardebepaling

Omschrijving

Een vrijstaande bedrijfsruimte (voormalige Rabobankgebouw met kluis aanwezig) met ondergrond, buitenterrein en verdere aanhorigheden.

De bedrijfsruimte zal verkocht worden in gedeeltelijk verhuurde staat aan Geldmaat ten behoeve GEA (geldautomaat). De actuele huuropbrengst bedraagt € 3.658,88 per jaar, het huurcontract loopt in beginsel tot 31 december 2024 met een opzegtermijn van één jaar.

De bruiklener 'Natuurlijk Gaaf' zal voor de oplevering de bedrijfsruimte verlaten.

Er is geen vraagprijs, deze is bewust op € 1,00 gesteld. Verkoop middels inschrijving.

De kijkdagen zullen plaats vinden op:

16 november 2021 - 14:00 tot 17:00
30 november 2021 - 14:00 tot 17:00

Door de nieuwe coronamaatregelen en de richtlijnen van de NVM, vernemen wij graag als u wilt komen bezichtigen.

De sluitingsdatum voor het doen van een bieding is 14 januari 2022 om 17:00 uur.

Een aanbod komt tot stand door ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier op het adres van de betrokken notaris, voor sluitingsdatum en sluitingstijd. De betreffende notaris is DLB notarissen, gelegen Dahliastraat 94A, 4613 DP te Bergen op Zoom.

Bedragen worden uitgedrukt in euro’s, als absoluut getal vermeld en niet gerelateerd aan een ander aanbod. Een aanbod dat strijdig is met dit artikel is ongeldig.

Een aanbod kan niet eenzijdig door een bieder worden ingetrokken en blijft geldig tot de verkoper gunt of vaststaat dat niet aan een van de bieders wordt gegund.

Bieder dient tevens aan te geven op welke wijze de aankoop van het object bijdraagt aan de leefbaarheid in Heerle.

Partijen welke gelieerd zijn aan Stadlander worden uitgesloten voor het doen van een bieding.

Van toepassing in de koopovereenkomst is een anti-speculatie beding van 24 maanden.

De levering is in huidige staat, ergo ‘as is, where is’.

De gemeente Roosendaal heeft op voorhand aangegeven niet in te gaan op individuele verzoeken met betrekking tot mogelijke herontwikkelingsvarianten.

De verkoper zal binnen 1 maand na einde inschrijving gunnen en onder voorbehoud van instemming Directie Stadlander, dan wel niet overgaan tot gunning.

Voorschriften bestemmingsplan in essentie:

Artikel 6 Gemengd - 3
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor: detailhandel;
a. dienstverlening;
b. kantoren;
c. wonen op verdieping alsmede de uitoefening van aan-huis-gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;
d. bijbehorende voorzieningen zoals ontsluitingswegen,parkeervoorzieningen, groen en water.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen
Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd c.q. gerealiseerd:
a. hoofd- en bijbehorende bouwwerken;
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
c. parkeerplaatsen.
6.2.2 Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak toegestaan;
b. bijbehorende bouwwerken zijn ter plaatse van het als zodanig aangegeven bouwvlak en buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak toegestaan, tenzij anders is aangegeven;
c. ter plaatse van de gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gebouwen uitgesloten', zijn geen gebouwen toegestaan.
d. het maximale oppervlak aan bijbehorende bouwwerken mag per bouwperceel buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak en buiten de gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gebouwen uitgesloten' niet meer bedragen dan 50%, tenzij anders is bepaald;
e. de onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 1 m te bedragen;
f. de goot- en/ of bouwhoogte van hoofdgebouwen mag ten hoogste bedragen:
1. bouwhoogte zie aangegeven bouwhoogte;
g. de goot- en/of bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag ten hoogste bedragen:
1. goothoogte 3 m tenzij buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak een andere hoogte is aangegeven;
2. bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m tenzij buiten het als zodanig aangegeven bouwvlak een andere hoogte is aangegeven.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Bouwjaar
1968

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
1.198 m²

Bedrijfshal

Oppervlakte
165m²

Kantoorruimte

Terrein

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk

Plattegronden

Locatie

Meer informatie?